Netwerkdiner Digitalisering

Op 27 februari 2024 publiceerde de NVZ het Dialoogdocument Open ziekenhuizen. Daarin beschrijven we hoe we de toekomst van de zorg zien, en de rol van ziekenhuizen daarin. Hoe we toe werken naar ‘open ziekenhuizen’, waarin zorgprofessionals passende zorg leveren in integrale samenwerking met andere partijen uit de keten en in netwerken. En hoe we op die manier bijdragen aan de transformatie die de zorg doormaakt, mede gebaseerd op de afspraken die we samen met andere partijen gemaakt hebben in het IZA. 

Dialoog
We positioneren het document Open ziekenhuizen heel bewust als een dialoogdocument. Het is een uitnodiging aan alle partijen die zich inzetten voor toekomstbestendige zorg, om over dit onderwerp met ons in gesprek te gaan. Dat doen we onder andere in vijf netwerkdiners, elk met een eigen thema:

 • Digitalisering            
 • Eerste lijn    
 • Gelijkgerichtheid     
 • Bekostiging
 • Arbeidsmarkt

We stellen per netwerkdiner een select gezelschap samen, bestaande uit bestuurders van NVZ-leden en externe stakeholders, en experts. Hiermee wisselen we tijdens het diner van gedachten over ‘Open ziekenhuizen’, over hoe we samen handen en voeten kunnen geven aan onze samenwerking en welke stappen nodig zijn om de zorg toekomstbestendig te maken. Dat doen we om in een open, informele setting ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en samen op nieuwe ideeën te komen. Graag nodigen we u persoonlijk uit om, op basis van uw ervaring en expertise, bij te dragen aan het gesprek over het thema digitalisering tijdens het netwerkdiner daarover op 5 juni aanstaande.

Digitalisering
Digitalisering is het fundament voor de passende integrale zorg. Zonder adequate keuzes op het gebied van digitalisering kunnen de doelstellingen van het IZA, om meer zorg met naar verhouding minder professionals te leveren, niet gerealiseerd worden. Tijdens het netwerkdiner worden de volgende onderwerpen besproken, alle landelijk zeer actueel:

 • gegevensuitwisseling
 • digitalisering als randvoorwaarde voor nieuwe manieren van domein overstijgende zorg (zoals medische servicecentra)
 • de rol van AI bij het optimaal benutten van zorgcapaciteit

We laten u zo snel mogelijk per onderwerp weten welke spreker de inleiding verzorgt.

We nodigen u van harte uit bij dit netwerkdiner aanwezig te zijn.

 • Datum: woensdag 5 juni 2024
 • Tijd: 18:30 - 21:30 uur (ontvangst is vanaf 18:00 uur)
 • Locatie: Green village te Nieuwegein

Voor organisatorische vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Heleen Steenbeek, bereikbaar via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of via e-mail bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.