(online) Lunchcafé | Leertraject sociale geboortezorg

In verschillende regio’s wordt gewerkt aan integrale zorg en ondersteuning voor (aanstaande) gezinnen in het ziekenhuis met een sociale kwetsbaarheid. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen. Om te leren van de vraagstukken en knelpunten die hierbij komen kijken, zijn 7 leertrajecten rond sociale geboortezorg opgestart

Bij sociale geboortezorg ligt de focus niet alleen op het fysieke aspect van de geboortezorg, maar is ook aandacht voor het emotionele en sociale welzijn. Dit vraagt om goede samenwerking tussen ziekenhuizen, de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) en andere partijen uit het sociaal domein. De ervaring leert dat dit niet alleen leidt tot betere zorg voor (aanstaande) gezinnen, maar ook bijdraagt aan een gerichtere inzet van professionals en organisaties op hun kernexpertise en het voorkomen van (zwaardere) zorg.

Sociale geboortezorg krijgt overal net anders vorm, afhankelijk van de organisatie vanuit het medisch en sociaal domein. De vraagstukken en opgaven om de aanpak van de grond te krijgen en te bestendigen zijn echter vergelijkbaar. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden en initiatieven vroegtijdig stranden, is een leertraject opgestart waarbij zowel betrokkenen vanuit concrete samenwerkingsinitiatieven als relevante landelijke partijen betrokken zijn.

Er zijn reeds 7 samenwerkingsverbanden actief, waarbij naast universitaire ziekenhuizen zoals het Amsterdam UMC en Maastricht UMC+ ook algemene ziekenhuizen zijn aangesloten. Zoals het OLVG, Gelre ziekenhuizen, Sint Antonius ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, Hagaziekenhuis, Reinier de Graaf ziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis.

Tijdens het online lunchcafé vertellen Sanne van Eerden (adviseur) van het sociaal leertraject en Ineke de Kruijff (kinderarts in het Sint-Antonius ziekenhuis) meer over leertraject sociale geboortezorg middels een korte presentatie. Ook is er gelegenheid om laagdrempelig met elkaar te praten over dit onderwerp.

•    Datum: dinsdag 16 april 2024
•    Tijd: 12:00 - 13:00 uur 
•    Locatie: online
•    Voor wie: iedereen betrokken bij en/of geïnteresseerd in sociale geboortezorg
•    Kosten: er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden