Zet 120 communicatieprofessionals bij elkaar, voeg er een handvol leuke sprekers aan toe op een groene buitenlocatie, en je krijgt een bruisende dag vol kennismaking, informatie en inspiratie!

Het communicatiecongres op 10 juni 2024 voldeed volgens ons aan dit plaatje. Onder de noemer ‘Samen zorgen voor impact’ was een programma opgebouwd met sprekers, workshops en momenten om vakgenoten te ontmoeten. Regen mocht de pret niet drukken. 

Wat is impact? 

De Jerusalema challenge, wereldberoemd in coronatijd, was voor veel NVZ-leden een manier om impact te maken. Met dit filmpje begon de congresdag in Fort de Batterijen, een historisch pand in het buitengebied van Nieuwegein.  

Compilatie Jerusalema video's

(NB. i.v.m. auteursrechten filmpje niet delen)

Dagvoorzitter Tom Ponjee ging met de aanwezigen in gesprek over het begrip ‘impact’. Collega dagvoorzitter Christl Foekema vertelde iets over de uitkomsten van de enquête onder communicatieafdelingen: hoe zien ze eruit, wat zijn de thema’s, welke middelen zetten ze in?  

Open ziekenhuizen 

NVZ-voorzitter Veronique Esman ging in op de rol die de NVZ wil spelen in het veranderende zorglandschap om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Deze koers staat in het dialoogdocument ‘Open ziekenhuizen’. Voor communicatie-afdelingen wordt dit onderwerp concreet in thema’s als zorg in de regio, verschuiving van zorg, het betrekken van stakeholders én de verwachtingen van patiënten. Hoe kan de NVZ hen daarbij ondersteunen? Daarover kon iedereen meepraten via Mentimeter

ChatGPT

De inhoud van deze dag was mede bepaald door de communicatieafdelingen zelf: in december is gepolst wat belangrijke thema’s zijn. ChatGPT en AI sprongen eruit, iedereen is daar wel in meerdere of mindere mate mee bezig. Roel Bijvelds schetste in hoog tempo de mogelijkheden die er zijn en dat smaakte naar meer! Tijd voor de lunch. 

Workshops in de middag 

Sanne Niemer van Pharos nam de deelnemers mee in de wereld van gezondheidsvaardigheden: kun je informatie vinden, begrijpen en toepassen? Veel patiënten ervaren hier drempels bij. Wat kun jij dan als communicatieprofessional bijdragen in de patiëntreis? Daniëlle Schreurs gaf een inkijkje in de wereld van GenZ. Een feest van herkenning, of juist van ergernis? Welke eigenschappen van de jongere generatie zijn van belang in de arbeidsmarktcommunicatie? Ameike van der Ven presenteerde vier succesfactoren die van belang zijn bij het werken aan verandering: Richting, Ruimte, Actualiteit en Mogelijkmakers.  

Vervolg 

De komende weken komen er op kennisnet uitgebreidere artikelen over elk onderwerp. Je kunt de presentaties alvast bekijken onder het kopje Documenten. De aftermovie is in de maak! 

Heb je nog vragen over een van de presentaties/workshops, wil je reageren op deze congresdag, of wil je iets anders vragen of delen? Neem gerust contact op via bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.

Beeldverslag

Bekijk de foto's van het congres voor een mooie sfeerimpressie. 
Beeldverslag deel 1 Communicatiecongres 10 juni 2024 | NVZ-Kennisnet
Beeldverslag deel 2 Communicatiecongres 10 juni 2024 | NVZ-Kennisnet